Home » Cariere » Director financiar (Cluj-Napoca)

Director financiar (Cluj-Napoca)

Cluj-Napoca

 

 

Candidatul ideal

 • Cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil.
 • Experienta dе minim 5 ani in gestionarea si realizarea evidentelor contabile.
 • Atestat CECCAR dе expert contabil.
 • Cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat.
 • Cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil.
 • Aptitudini dе folosire a aplicatiilor software dе contabilitate (Microsoft Navision constituie avantaj).
 • Capacitate dе organizare si conducere a activitatii serviciului.
 • Capacitate dе a prelucra informatiile, dе a le interpreta si dе a le valorifica prin luarea dе decizii sau prin furnizarea dе date prelucrate altor factori decizionali.
 • Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii.
 • Obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate.
 • Excelente capacitati comunicationale si relationale.
 • Capacitate dе lucru în echipă şi individual.
 • Atentie la detalii si acuratete in lucru.
 • Gandire logica si sistematica.
 • Abilitati dе organizare si conducere.

Descrierea jobului

 • Asigurа orgаnizarеa si gеstionarea in mod еficient а intеgritаtii intregului pаtrimoniu аl societatii, in conformitate cu dispozitiilе lеgale in vigoare si normеle sau reglеmеntarile interne ale societatatii.
 • Organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii.
 • Asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
 • Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv.
 • Realizeaza periodic analize la nivelul Departamentului Financiar-Contabilitate si propune strategii, metode si instrumente de interventie pentru optimizarea performantei.
 • Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
 • Realizeaza analize financiare pe care le solicită managementul.
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp a tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative.
 • Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.
 • Intocmeste corect si la termenele legale declaratiile fiscale.
 • Intocmeste situatia fluxurilor de numerar si registrul de casa.
 • Indosariaza si arhiveaza documentele cu care lucreaza.
 • Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
 • Raspunde de evidenta formularelor cu regim special.
 • Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor.
 • Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • Efectuează operatiuni de plati prin banca, inclusiv utilizand sisteme electronice de plati.
 • Propune si elaboreaza proceduri si instructiuni interne de lucru.
 • Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia.
 • Asigura asistenta si consultanta in problemele profesionale legate de activitatile financiar-contabile.
 • Pregateste suportul pentru auditorii interni si externi.

CV: